Почетна

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

НАПОМЕНЕ
  • Обавештавамо вас да је пријем странака од понедељка до четвртка од 10 до 14 часова.
  • Моле се установе да уз документацију за акредитацију доставе назив установе као и називе пратећих студијских програма на енглеском језику.
  • Обавештење у вези подношења извештаја о самовредновању:
    Извештај о самовредновању треба у законском року поставити на сајт високошколске установе, а приликом подношења захтева за акредитацију установе приложити га као прилог стандарду 12.
 ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА
  • Обавештавамо вас да је Комисија донела одлуке о новој процедури и роковима предаје захтева за акредитацију и спољашњу проверу квалитета.
    За више информација, као и пратеће одлуке, посетите страницу ВЕСТИ.
ВОДИЧ КРОЗ АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ