Стручна служба КАПК-а

 1. Саветник за правне послове:
  Гордана Ђурица, дипл. правник
  Телефон: +381 11 36 22 378
 2. Секретар КАПК и администратор базе података:
  Андријана Тот, дипл. историчар уметности
  Телефон: +381 11 313 09 63
 3. Референт за финансијске послове:
  Сања Божичковић, дипл. мастер менаџер
  Телефон: +381 11 313 09 63
 4. IT референт, асистент администратора базе података и референт за поље природно-математичких наука:
  Марин Милојевић, машински техничар
  Телефон: +381 11 313 09 48
 5. Референт за поље друштвено-хуманистичких наука:
  Тања Ристић, дипломирани менаџер
  Телефон: +381 11 313 09 63
 6. Референт за поље техничко-технолошких наука:
  Никола Живковић, економски техничар
  Телефон: +381 11 313 09 48
 7. Референт за поље уметности, референт за поље медицинских наука и Асистент за међународну сарадњу и контакте са ENQA:
  Ана Ј. Марјановић, магистар политичких наука
  Телефон: +381 11 313 09 65
 8. Сарадник-асистент за послове техничке и електронске припреме извештаја:
  Јелена Ђукановић, мастер правник
  Телефон: +381 11 313 09 65