Чланови КАПК-а

  Име и презиме Факултет
1. проф. др Ћемал Долићанин
Председник
поље природно-математичко
Државни универзитет у Новом Пазару
2. проф. др Биљана Предић
Заменик председника
поље друштвено-хуманистичко
Универзитет у Нишу
Економски факултет
3. проф. др Шћепан Миљанић
Генерални секретар
поље природно-математичко
Универзитет у Београду
Факултет за физичку хемију
4. проф. др Софија Пекић Quarrie
поље природно-математичко
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
5. проф. др Мирко Савић
поље друштвено-хуманистичко
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет
6. проф. др Данијел Цвјетићанин
поље друштвено-хуманистичко
Универзитет „Сингидунум“
7. проф. др Зорана Јелић-Ивановић
поље медицина
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
8. проф. др Весна Кунтић
поље медицина
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9. проф. др Јован Поповић
поље медицина
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
10. проф. др Драгутин Дебељковић
поље техничко-технолошко
Универзитет Џон Незбит – Факултет за цивилно ваздухопловство
(Универзитет у Београду – Машински факултет)
11. проф. др Живадин Мицић
поље техничко -технолошко
Универзитет у Крагујевцу
Факултет техничких наука у Чачку
12. проф. др Драган Тасић 
поље техничко-технолошко
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
13. проф. Драгослав Аћимовић
поље уметност
Универзитету Нишу
Факултет уметности
14. проф. Зоран Т. Тодовић
поље уметност
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности у Новом Саду
15. проф. др Дубравка Јовичић
поље уметност
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
16. др Вера Милошевић
струковне студије
Висока пољопривредна школа струковних студија, Шабац
17. др Мирољуб Миливојчевић
струковне студије
Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, Београд