Контакт НАТ

АДРЕСА
  • Палата „Србија“
  • Источно крило, IV спрат, канцеларија 477
  • Булевар Михајла Пупина 2
  • 11070 Нови Београд
КОНТАКТ
  • Стручна служба: +381 11 313 0965, +381 11 313 0963
  • Е-пошта: office@nat.gov.rs
РАДНО ВРЕМЕ
  • Пријем захтева у Писарници Палате „Србија“ у канцеларији бр. 38
    од понедељка до петка oд 7:30 до 15:30 часова.
РАЧУН ЗА УПЛАТУ