Контакт НАТ

ОБАВЕШТЕЊА
  • Због усаглашавања стандарда за акредитацију високошколских установа и студијских програма, као и образаца са Законом о високом образовању, одлаже се пријем нових захтева за акредитацију до 01.03.2019. Захваљујемо се на разумевању.
АДРЕСА
  • Палата „Србија“
  • Источно крило, IV спрат, канцеларија 477
  • Булевар Михајла Пупина 2
  • 11070 Нови Београд
КОНТАКТ
ДОКУМЕНТИ
НАКНАДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
  • Високошколска установа је у обавези да непосредно пре предаје Захтева за акредитацију, затражи фактуру у складу са захтевом преко званичне е-адресе: office@nat.gov.rs
  • Рачун за уплату: 840-1093668-52
  • Ценовник акредитације