Контакт НАТ

АДРЕСА
  • Палата „Србија“
  • Источно крило, IV спрат, канцеларија 477
  • Булевар Михајла Пупина 2
  • 11070 Нови Београд
КОНТАКТ
РАДНО ВРЕМЕ
  • Пријем захтева у Писарници Палате „Србија“ у канцеларији бр. 38
    прве недеље у месецу од понедељка до петка oд 7:30 до 15:30 часова.
ДОКУМЕНТИ
НАКНАДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
  • Високошколска установа је у обавези да непосредно пре предаје Захтева за акредитацију, затражи фактуру у складу са захтевом преко званичне е-адресе: office@nat.gov.rs
  • Рачун за уплату: 840-1093668-52
  • Ценовник акредитације