Почетна

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

НАПОМЕНЕ
  • Обавештавамо вас да је пријем странака од понедељка до четвртка од 10 до 14 часова.
  • Обавештење у вези предаје документације за акредитацију.
  • Обавештење у вези подношења извештаја о самовредновању:
    Извештај о самовредновању треба у законском року поставити на сајт високошколске установе, а приликом подношења захтева за акредитацију установе приложити га као прилог стандарду 12.
НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНИ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
ВОДИЧ КРОЗ АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ