Почетна

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

НАПОМЕНЕ
 • Обавештавамо вас да је пријем странака од понедељка до четвртка од 10 до 14 часова.
 • Обавештење у вези предаје документације за акредитацију.
 • Обавештење у вези подношења извештаја о самовредновању:
  Извештај о самовредновању треба у законском року поставити на сајт високошколске установе, а приликом подношења захтева за акредитацију установе приложити га као прилог стандарду 12.
 ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА
 • Обавештавамо вас да је Комисија донела одлуке о новој процедури и роковима предаје захтева за акредитацију и спољашњу проверу квалитета.
 • Обавештавамо вас да је Комисија донела неколико нових инструкција за документацију која се прилаже уместо радних књижица.
  За више информација, као и пратеће одлуке, посетите страницу
  ВЕСТИ.
ВОДИЧ КРОЗ АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ