Почетна

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
  • Полазећи од одлуке Владе РС бр. 02-371/2018-1 од 31. јануара 2018. године о оснивању Националног акредитационог тела („Службени гласник РС” број 9, од 2. фебруара 2018. године), Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) обавештава високошколске установе да је овлашћена да обавља само техничке послове. То значи да не може доносити никакве одлуке о акредитацији високошколских установа и студијских програма, нити примати нове захтеве, до одлуке надлежних органа (Национални савет за високо образовање или Национално акредитационо тело).
ОБАВЕШТЕЊА 
НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНИ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
ВОДИЧ КРОЗ АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ