Извештаји спољашње провере квалитета

Факултети
–  Агрономски факултет у Чачку, Чачак
–  Архитектонски факултет, Београд
–  Биолошки факултет, Београд
–  Економски факултет, Косовска Митровица
–  Економски факултет, Крагујевац
–  Економски факултет, Ниш
–  Економски факултет, Суботица
–  Електронски факултет, Ниш
–  Електротехнички факултет, Београд
–  Факултет инжењерских наука, Крагујевац
–  Факултет организационих наука, Београд
–  Факултет педагошких наука, Јагодина
–  Факултет политичких наука, Београд
–  Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш
–  Факултет техничких наука, Чачак
–  Факултет техничких наука, Косовска Митровица
–  Факултет техничких наука, Нови Сад
–  Факултет за биофарминг, Бачка Топола
–  Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад
–  Факултет за економију, финансије и администрацију, Београд
–  Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад
–  Факултет за физичку хемију, Београд
–  Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
–  Факултет за менаџмент, Сремски Карловци
–  Факултет за пословно индустријски менаџмент, Младеновац
–  Факултет за право, јавну управу и безбедност, Београд
–  Факултет заштите на раду, Ниш
–  Фармацеутски факултет, Београд
–  Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
–  Филозофски факултет, Ниш
–  Физички факултет, Београд
–  Грађевински факултет, Београд
–  Грађевински факултет, Суботица
–  Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш
–  Хемијски факултет, Београд
–  Машински факултет, Београд
–  Машински факултет, Ниш
–  Медицински факултет, Београд
–  Медицински факултет, Крагујевац
–  Медицински факултет, Ниш
–  Медицински факултет, Нови Сад
–  Педагошки факултет, Сомбор
–  Пољопривредни факултет, Београд
–  Пољопривредни факултет, Лешак
–  Пољопривредни факултет, Нови Сад
–  Пословни факултет Ваљево, Ваљево
–  Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
–  Правни факултет, Косовска Митровица
–  Правни факултет, Ниш
–  Правни факултет, Нови Сад
–  Природно-математички факултет, Косовска Митровица
–  Природно-математички факултет, Крагујевац
–  Природно-математички факултет, Нови Сад
–  Рачунарски факултет, Београд
–  Рударско-геолошки факултет, Београд
–  Саобраћајни факултет, Београд
–  Стоматолошки факултет, Београд
–  Шумарски факултет, Београд
–  Технички факултет “Михајло Пупин“, Зрењанин
–  Технички факултет, Бор
–  Технолошки факултет, Лесковац
–  Технолошки факултет, Нови Сад
–  Технолошко-металуршки факултет, Београд
–  Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
–  Учитељски факултет, Лепосавић
–  Учитељски факултет, Врање
–  Војна академија, Београд

Високе школе
–  Техникум Таурунум висока инжењерска школа струковних студија, Београд
–  Висока економска школа струковних студија Пећ, Лепосавић
–  Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, Београд
–  Висока хемијско-технолошка школа струковних студија, Крушевац
–  Висока медицинска школа струковних студија “Милутин Миланковић“, Београд
–  Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја
–  Висока пољопривредна школа струковних студија, Шабац
–  Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија, Прокупље
–  Висока пословна школа струковних студија, Блаце
–  Висока пословна школа струковних студија, Чачак
–  Висока пословна школа струковних студија, Лесковац
–  Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад
–  Висока пословна школа струковних студија, Ваљево
–  Висока пословно-техничка школа струковних студија, Ужице
–  Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд
–  Висока струковна школа тржишних комуникација, Београд
–  Висока струковна школа за предузетништво, Београд
–  Висока струковна школа за текстил, Лесковац
–  Висока школа “Академија за дипломатију и безбедност“, Београд
–  Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
–  Висока школа “Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић“, Нови Сад
–  Висока школа ликовних и примењених уметности, Београд
–  Висока школа примењених струковних студија, Врање
–  Висока школа струковних студија – Београдска Политехника, Београд
–  Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд
–  Висока школа струковних студија за информационе технологије, Београд
–  Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност, Ниш
–  Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Сремски Карловци
–  Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају, Ниш
–  Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда
–  Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад
–  Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Пирот
–  Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица
–  Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац
–  Висока школа струковних студија за пословно-индустријски менаџмент, Крушевац
–  Висока школа струковних студија за пројектни менаџмент, Београд
–  Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац
–  Висока школа техничких струковних студија, Чачак
–  Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
–  Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац
–  Висока школа за васпитаче струковних студија, Бујановац
–  Висока техничка машинска школа струковних студија, Трстеник
–  Висока техничка школа струковних студија, Београд
–  Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац
–  Висока техничка школа струковних студија, Ниш
–  Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад
–  Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац
–  Висока техничка школа струковних студија, Суботица
–  Висока техничка школа струковних студија, Зрењанин
–  Висока техничка школа струковних студија, Звечан
–  Висока технолошка школа струковних студија, Аранђеловац
–  Висока технолошка школа струковних студија, Шабац
–  Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд
–  Висока туристичка школа струковних студија, Београд
–  Висока здравствено-санитарна школа струковних студија – ВИСАН, Београд
–  Висока железничка школа струковних студија, Београд