Почетна

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
  • Полазећи од одлуке Владе РС бр. 02-371/2018-1 од 31. јануара 2018. године о оснивању Националног акредитационог тела („Службени гласник РС” број 9, од 2. фебруара 2018. године), Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) обавештава високошколске установе да је овлашћена да обавља само техничке послове.
    У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, КАПК ће вршити послове пријема нових зактева за акредитацију, а проток Законом прописаних рокова за поступак по истим ће се рачунати од дана почетка рада Националног акредитационог тела.
    Сходно наведеном КАПК је продужила рокове за предају захтева за акредитацију до конституисања Националног акредитационог тела.
  • Јавни конкурс за директора НАТ-а (Формулар)
  • Јавни конкурс за пријављивање кандидата за чланове Комисије за акредитацију НАТ-а (Формулар)
ОБАВЕШТЕЊА 
НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНИ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
ВОДИЧ КРОЗ АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ